Menu

कबीर आत्ममंथन

कबीर आत्ममंथन


Language: MARATHI
Author: सरश्री
Publisher: सायन पब्लिकेशन्स
No. Of Pages: 208
Binding: paper back (perfect binding)
  • Sale Price: Rs 200.00

Brief Description: स्वतःला जाणून घेण्याची, आपल्या स्वभावाची ओळख करून घेण्याची आणि स्वतःला समजून घेण्याची गरज आणि त्याचे मार्ग कबीराच्या दोह्यांमधून उलगडून सांगणारं बोधपर पुस्तक.

Awards: