Menu

व्यासपीठ गाजवणारे मुद्दे

व्यासपीठ गाजवणारे मुद्दे


Language: MARATHI
Author: पाटील योगेश ज्ञानदेव
Publisher: पाटील योगेश ज्ञानदेव
No. Of Pages: 78
Binding: paper back (perfect binding)
  • Sale Price: Rs 80.00

Brief Description: उत्तम वक्ता होण्यासाठी लागणारे गुण आणि आणि व्यासपीठ गाजवण्यासाठी उपयुक्त मुद्दे.

Awards: